نصب تابلوهای خیابان آیت الله جهانگیرخان قشقایی

تابلوهای خیابان آیت الله جهانگیرخان قشقایی (محله شهید چمران) در راستای یکسان سازی و بهبود وضعیت شناسایی معابر و دسترسی آسانتر شهروندان نصب شد.