خدمت بی منت آرمان ماست ، آبادانی شهر برنامه ی ماست

خدمت بی منت آرمان ماست ، آبادانی شهر برنامه ی ماست ، همگان استحضار دارند که شهرداری موسسه ایست عمومی ، غیر دولتی که به موجب قانون در شهرها تشکیل شده است و شخصیت حقوقی مستقلی دارد که دارای قانون و مقررات خاصی است و این قانون مصوب سال 1334 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن را شامل می گردد ، به جرات می توان ادعا نمود که این قانون بیشتر ناسخ ومنسوخ و عام وخاص را در خود جای داده و در حال حاضر جوابگوی نیاز های امروزی جامعه نمی باشد و نیازمند یک بازنگری اساسی است.به هرحال تنها قانونی است که منوط به عمل شهرداری و مرجع قانونی دیگر می باشد.

اکثر درامدهای شهرداری از محل درامدهای عمومی و از طریق شهروندان هر شهر تامین و به هزینه های جاری و عمرانی آن شهر تخصیص می یابد .

شهرداری قیر نیز بر اساس برنامه های کوتاه مدت و بلند مدتی که داشته و با توجه به میزان درآمد و تلاش های شبانه روزی پرسنل خدوم و زحمتکش و همیاری و مساعدت های اعضای محترم شورای اسلامی و علیرغم مشکلات و تنگناهایی که داشته تلاش نموده تا با ارئه ی خدمات بهینه و رفع نیازمندی های مطلوب شهروندان رضایت نسبی و نشاط اجتماعی را در آن ها ایجاد نمایند . هرچند که برای مردم بزرگ شهر قیر بسیار ناچیز است .

سعی ما در مجموعه ی شهرداری بر این بوده تا حقوق شهروندی در بعد اجتماعی و سایر ابعاد تحت حوزه شهرداری را در حد توان که وظیفه ی مابوده را به انجام برسانیم، باشد که مورد قبول عزیزان واقع گردد و به لحاظ وسعت محدوده خدمات و تنوع کاری شهرداری قطعا یاری و مساعدت شهروندان به عنوان یکی از بازوهای اجرایی شهرداری باعث انگیزه ی بیشتر و مضاعف شدن تلاش ها برای خدمتگزاری خواهد بود ، لذا از همه ی شهروندان گرانقدر استدعا داریم دست مارا بگیرند و با دستان پرتوان خویش به یاری خدمتگزاران خود در شهرداری و شورای اسلامی شهر بشتابند تا شاهد گسترش توسعه و عمران و آبادانی شهر بوده و شهری درخور شان شما عزیزان بسازیم و برخود وظیفه می دانم از همه ی کسانی که مارا در ارائه ی خدمات بیشتر یاری نموده اند تقدیر و تشکر نمایم

اسماعیل نوروزی شهردار شهر قیر