جلسه رسیدگی و رفع مشکلات کار گران شهرداری قیر با حضور مهندس نوروزی شهردار محترم در محل شهرداری برگزار شد

🇮🇷《به نام خدا》🇮🇷

جلسه رسیدگی ورفع مشکلات کارگران فضای سبز
📋۱۳۹۹/۰۷/۰۶
به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرقیر ; جلسه ای در راستای رفع مشکلات کارگران فضای سبز با حضور شهردار، معاون شهردار،مسئول امور اداری ومسئول فضای سبز به همراه کارگران خدوم فضای سبز شهری، در محل شهرداری برگزار شد .

در این جلسه کارگران خدوم فضای سبز شهرداری،نظرات ،سئولات و ابهامات خود را در حضور شهردار و کارشناسان مربوطه حاضر در جلسه مطرح و کارشناسان نیز ضمن پاسخ به سئولات ؛قول همکاری ورفع خواسته های آنها دادند.

🌎 روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرقیر