اجرای عملیات هرس درختان و بهسازی فضای سبز محوطه داخلی و بیرونی شهرداری قیر

🇮🇷《به نام خدا》🇮🇷

📋۱۳۹۹/۰۷/۱۲

توسط واحد فضای سبز شهرداری قیر عملیاتی شد:⬇️

اجرای هرس درختان و بهسازی فضاهای سبز محوطه داخلی وبیرونی شهرداری قیر

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرقیر؛

در راستای بهبود و چشم اندازی زیبا در فضای سبز محدوده شهرداری؛ اجرای عملیات هرس وپیرایش،حاشیه زنی و علف زنی، در محوطه داخلی وبیرونی این مرکز از اقداماتی بود که توسط نیروهای خدوم فضای سبز این حوزه انجام شد.

در خصوص دیگر فعالیت های انجام شده توسط واحدفضای سبز به منظور رسیدگی بیشتر وزیباشدن جلوه بصری و کسب رضایت کارکنان ومراجعین؛ می توان به فرم دهی درختان، حذف شاخه های خشک و آبیاری فضای سبز نیز اشاره کرد.

🌎 روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرقیر