آیین تکریم و تقدیر از آتش نشانان شهرداری قیربه مناسبت هفتم مهرماه

🇮🇷《به نام خدا》🇮🇷

♻️آیین تکریم وتقدیر ازآتش نشانان در محل ایستگاه آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری قیر برگزارشد.

💥در راستای نکوداشت روزملی آتش نشانی وخدمات ایمنی طی آئینی،آتش نشانان شهرداری قیر مورد تکریم و تقدیر قرار گرفتند.

📌به گزارش روابط عمومي شهرداری وشورای اسلامی شهر قیر آیین تقدير از آتش نشانان شهرداري قیر با حضور فرماندر،معاون فرماندار،شهردار به همراه مسئول واحد آتش نشانی شهرداری و آتش نشانان در محل ایستگاه آتش نشانی وخدمات ایمنی برگزار شد.

↙️در این آیین طی ارائه گزارشی از عملکرد واحد آتش نشانی شهرداری توسط شهردار ومسئول آتش نشانی؛ از آتش نشانان با اهداء لوح سپاس تقدير شد.

🌎 #روابطعمومیشهرداری وشورای اسلامی شهرقیر

با ما همراه باشید⬇️

https://chat.whatsapp.com/H8yGKiJsrHZHWiG38T0Cme