اکران شهری شهرداری قیر به مناسبت اربعین حسینی

🏴در حيرتم كه بی‌تو چرا زنده مانده‌ام
عهدی كه با تو بستم از اول، چنين نبود
ده روزه‌ی فراق تو عمری به ما گذشت
يک عمر بود هجر تو، یک اربعين نبود

◾️اکران شهری شهرداری قیر به مناسبت اربعین حسینی

🌹قدردان همراهی شما همشهریان عزیزهستیم⬇️

https://chat.whatsapp.com/H8yGKiJsrHZHWiG38T0Cme
🌎 روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرقیر