اجرای عملیات رفیوژهای ضلع شرقی وغربی میدان بزرگ غدیر

حفظ ایمنی مردم یکی از اصلی ترین اهداف واقدامات شهرداری قیربوده و انجام هرگونه اقدام در این زمینه به عنوان سرمایه گذاری محسوب می شود.

بدون تردید انجام این گونه فعالیت های عمرانی با هدف جلب رضایت شهروندان دربهره مندی مطلوب از خدمات شهری خواهد بودودر واقع اجرای طرح های زیرساختی در سطح شهر به منظور رفع مشکلات شهروندان و حفظ ایمنی آنها انجام می شود؛امیدواریم با بهسازی و سازمان دهی فضاها ومعابر شهری،شاهد چهره ی زیبا وجدید درسطح شهرباشیم.

روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرقیر